Workshop om ny biblioteksstruktur på Østerbro

Vi ønsker input til arbejdet med biblioteksstruktur på Østerbro.

Det foregår i Østerbrohuset d. 28. marts kl. 17.00 - 18.30. 
 

Der er skitseret tre forslag:

  • Et bibliotek i forbindelse med Kulturcenter Kildevæld
  • En biblioteksfunktion ved Svanemøllehallen
  • En ombygning og nyt bibliotek i etagebyggeri på Jagtvej

Jeres meninger og idéer er vigtige, og derfor inviteres alle på Østerbro til en workshop, hvor vi i fællesskab får mulighed for at drøfte fordele og ulemper ved de tre forslag og komme med andre input til biblioteksstrukturen.

Det vil være muligt at komme med skriftlige inputs til mail: D63X@kk.dk indtil d. 11.04.2019.

Der vil blive serveret en sandwich og vand. Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig via billetto. 

Det er gratis at deltage.