Vi søger praktikanter!

Bydelskultur og Biblioteker, Kultur Ø, søger to praktikanter. Én til kommunikation og PR, og én til Kulturkoordination og produktion.

Teamet 

Vi er en ny bydelsorienteret afdeling, og vi har fokus på at udvikle byen og styrke kulturlivet i de tre nærområder; Østerbro, Nordhavn og Indre by. I teamet arbejder vi med kommunikation (både internt og eksternt), kulturproduktion og afvikling, facilitetsudvikling og større projekter på tværs af kulturhuse, biblioteker og idræt.
Metodisk arbejder vi bl.a. med netværkskoblinger, en aktionsbaseret tilgang, servicedesign, brugerinddragelse, evalueringer og databaseret udvikling, og så arbejder vi også med samskabelse og frivillighed.

Vi ønsker, at Kultur Ø bliver den mest oplagte samarbejdspartner og en storspiller i kultur- og fritidslivet og byudviklingen på Østerbro, i Nordhavn og i Indre by.

Nedenfor ser du begge praktikstillingsbeskrivelser:

Kommunikation og PR

Vil du prøve kræfter med kommunikation og PR inden for bydelskultur? Har du en særlig interesse for visuel kommunikation, og kan du lide at følge en opgave fra idéudvikling til realisering?

Kultur Ø søger en praktikant med flair for sociale medier og visuel kommunikation, som har lyst til at blive en del af vores team i efteråret 2021.Som praktikant i afdelingen Bydelskultur og Biblioteker får du berøring med mange forskellige opgaver inden for PR og kommunikation, og du bliver en del af et team, der arbejder med bydelskultur og bylivsudvikling i Østerbro, Nordhavn og i Indre by. Helt konkret vil der være opgaver i forbindelse med at migrere indhold til en ny webplatform, opdatering af hjemmesider, opsøgende arbejde i forhold til at generere indhold til vores platforme, produktion af indhold til infoskærme og meget mere.
Som praktikant får du også mulighed for at indgå i afviklingen af kulturarrangementer, og se hvad der foregår bag kulissen. Vi vil lægge op til, at du får et personligt projekt, som vi definerer i fællesskab afhængigt af dine interesser, kompetencer og de projekter, der er i gang i afdelingen.

Arbejdstiden følger i vis grad opgaven, og du skal forvente ca. en eftermiddags-/aftenvagt om ugen inkl. weekendarbejde efter behov.

Hvem er du?

 • Du er studerende – gerne uddannelser inden for kommunikation, design, kulturformidling, eventproduktion eller lignende
 • Du kan være i praktik i minimum 10 uger fuldtid, men gerne længere
 • Du er en person, der brænder for visuel kommunikation og har lidt eller megen erfaring med grafisk arbejde og også gerne videoproduktion
 • Du har en god forståelse for sociale medier, og hvordan man kommunikerer til flere målgrupper (og ønsker at lære mere)
 • Har en skarp pen og er god til at skrive fængende og grammatisk korrekt 
 • Trives med at arbejde selvstændigt med mange varierende opgaver og til tider korte deadlines i en travl hverdag.
 • Opsøgende, udadvendt og frisk på at træde direkte ind i opgaverne

Du får:

 • Erfaring med at indgå i udvikling og drift af kultur- og fritidslivet i en bydel i Kbh.
 • Mulighed for at afprøve dine evner inden for visuel kommunikation
 • Erfaring med mange forskellige kommunikationsopgaver på digitale og trykte medier og inden for mange slags kulturaktiviteter
 • Et netværk inden for eventproduktion og kulturskabelse
 • En kreativ, social og alsidig arbejdsplads

Kultur - og projektkoordinator 

Vil du prøve kræfter med kulturkoordination og kulturproduktion inden for bydelskultur? Har du en særlig interesse for kulturproduktion, samskabelse og frivillige, og kan du lide at følge en opgave fra idéudvikling til realisering?

Kultur Ø søger en praktikant med flair for koordination og at skabe kulturelle aktiviteter i samarbejde med borgerne, community-building og netværksopbygning, som har lyst til at blive en del af vores team i efteråret 2021. Som praktikant i afdelingen Bydelskultur og Biblioteker får du berøring med mange forskellige opgaver inden for projektkoordination, kulturskabelse og kulturproduktion i samskabelse med borgere og partnere, og du bliver en del af et team, der arbejder med bydelskultur og bylivsudvikling i Østerbro, Nordhavn og i Indre by.
Helt konkret vil der være opgaver i forbindelse med at være husvært på interne arrangementer, være med til at producere kulturindhold sammen med partnere og andre kulturaktører til vores sæsonprogrammer ved fx Kildevældsparken, Rymarksvej og Østerbrohuset, afvikle arrangementer og events, pleje partnerskaber, opbygge lokale netværk, rekruttere frivillige og meget mere. Du kommer til at arbejde med kultur på både biblioteks-, idræts– og kulturområdet.
Som praktikant får du også mulighed for at indgå i afviklingen af kulturarrangementer, og se hvad der foregår bag kulissen. Vi vil lægge op til, at du får et personligt projekt, som vi definerer i fællesskab afhængigt af dine interesser, kompetencer og de projekter, der er i gang i afdelingen.

Arbejdstiden følger i vis grad opgaven, og du skal forvente ca. en eftermiddags-/aftenvagt om ugen inkl. weekendarbejde efter behov.

Hvem er du?

 • Du er studerende – gerne uddannelser inden for kultur, eventproduktion, performance design eller lignende
 • Du kan være i praktik i minimum 10 uger fuldtid, men gerne længere
 • Du er struktureret og god til at koordinere
 • Du er en person, der brænder for kulturproduktion og samskabelse og har lidt eller megen erfaring med kultur- og eventskabelse og afvikling       
 • Du er idérig, og har en god forståelse for kulturproduktion og hvordan man tiltrækker bestemte/flere målgrupper
 • Have lyst til at være vært og intuitivt at falde i snak med borgere og partnere
 • Trives med at arbejde selvstændigt med mange varierede opgaver og til tider korte deadlines i en travl hverdag.
 • Opsøgende, udadvendt og frisk på at træde direkte ind i opgaverne

Du får:

 • Erfaring med at indgå i udvikling og drift af kultur- og fritidslivet i en bydel (Østerbro/Nordhavn) i København
 • Mulighed for at afprøve dine evner inden for kulturproduktion og samskabelse
 • Erfaring med mange forskellige opgaver i forbindelse med forskellige slags kulturaktiviteter
 • Et netværk inden for eventproduktion og kulturskabelse
 • En kreativ, social og alsidig arbejdsplads

Vilkår

Praktikken er ulønnet, og vi prioriterer ansøgere, som er i gang med et uddannelsesforløb, hvor praktik indgår som en del af studiet. Formålet med praktikken er at give praktikanten indsigt i, erfaring med og nye kompetencer inden for kulturproduktion og kommunikation. Praktikanter har en vejleder tilknyttet, der følger praktikforløbet og giver løbende sparring og opfølgning på projekter. Praktikforløbet skal være på mindst 10 uger, da vi vurderer, at det er nødvendigt for at få et lærerigt forløb. Det er også muligt at være i praktik et helt semester, hvis dette indgår i studieordningen. Arbejdstiden er i udgangspunktet fuldtid medmindre andet aftales. Der gives fri til studierelaterede aktiviteter, såsom vejledning og undervisning, samt i forbindelse med eksaminer, og det er muligt at arbejde fleksibelt inden for normal arbejdstid. Der skal selvfølgelig også være plads til et studiejob. Som praktikant har man i gennemsnit 4 aftenvagter om måneden, som ligger uden for normal arbejdstid samt weekender efter behov. I tilfælde af hel eller delvis nedlukning som følge af Corona, kan der være perioder med hjemmearbejde.

Send os din ansøgning 

Ansøgning, CV og link til eksempler med grafisk materiale eller kulturprojekter mailes til praktikkoordinator Helene Rendtorff på af9w@kk.dk, med emnefeltet ”Praktik og den praktikstilling, du ønsker at søge”. Husk at oplyse, hvilke datoer du kan starte og slutte forløbet, samt det ugentlige timeantal. Deadline for ansøgning er 20. juni 2021, og vi indkalder løbende til samtaler.

Om Kultur Ø

Kultur Ø er en af fire bydelsenheder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Vi samler biblioteker, idrætsanlæg og kulturhuse på Østerbro, Nordhavn og i Indre By. Vi arbejder med at udvikle kultur- og fritidsoplevelser for og med borgere og brugere fra det nære i hverdagen til det storslåede.