Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse – også pensionister.

Kom og gør en forskel. Arbejdet er lønnet.

I Københavns Kommune følger vi anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne nøje. Og vi gør alt for at passe godt på vores syge, udsatte og ældre københavnere, som er særligt udsatte i forbindelse med smitte med corona-virus.

Vi har derfor brug for flere kolleger med en sundhedsfaglig uddannelse til vores plejehjem, hjemmepleje, midlertidige døgnophold og sociale døgntilbud.

Det gælder, hvis du er for eksempel:

  • Social- og sundhedsassistent
  • Sygeplejerske
  • Social- og sundhedshjælper
  • Pædagog eller pædagogisk assistent

Opgaverne kan fx bestå af sygeplejefaglige opgaver som at dispensere medicin eller varetage sundhedsfaglige opgaver i hjemmeplejen.

Læs mere og søg her.