Undgå smittespredning

Læs mere om, hvad vi gør for at mindske smitte med Coronavirus i vores idrætsanlæg.

I Kultur Ø's idrætsanlæg tager vi følgende tiltag for at du kan færdes sikkert så vi mindsker risiko for smittespredning af Covid-19.

  • Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion
  • Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter
  • Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og stedets medarbejdere
  • Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler
  • Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres hver 5. time med vand og sæbe eller sprit
  • Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
  • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 beder vi dig ikke om at benytte stedet.