Ingen bål til Sankt Hans

Hverken i Nordhavn eller i Kildevældsparken tændes der bål til Sankt Hans aften.

Et afbrændingsforbud, udsted af Hovedstadens beredskab, betyder, at vi ikke må tænde bål i hele København. Det respekterer vi sevlfølgelig. Alle andre aktiviteter vil forløbe som planlagt.

OBS: Som et alternativ til et bål i Nordhavn, vil du kunne opleve et ægte menneskebål.... Kom og kig, hvis du er nysgerrig på, hvad det mon kan være.