Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er lukket eller ændret pga. corona-virus. Læs her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du kommer i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Forsinkelse af Kulturcenter Kildevæld

Der er ved gennemgang af Kulturcenter Kildevælds bygninger konstateret en stor mængde af alvorlige fejl.

Fejlene er så alvorlige, at de kan medføre skimmeldannelse. Det betyder, at der skal udarbejdes syn og skøn på kulturcenteret.

Det kan forventes at ibrugtagningen af Kulturcenteret kan blive forsinket op til halvandet år afhængig af, hvor hurtigt syn og skøn kan gennemføres, samt hvor omfattende arbejdet i forbindelse med udbedringen viser sig at være.

Der er lokalt blevet igangsat en proces, der skal undersøge forslag til alternative faciliteter frem til kulturcentrets ibrugtagning.