Faciliteter

Vil du holde et arrangement eller dyrke idræt i huset eller på stadion? Find priser og oversigter.

Baner i Idrætshuset bookes via den online bookingportal halbooking og spørgsmål vedrørende Idrætshuset og Østerbro Stadion bedes sendes til bookoesterbro@kff.kk.dk eller via telefon 82205087 fra kl. 9-12.

Ved leje af sportsfaciliteter bedes du medbringe egne bolde, ketcher og lignende, da det er ikke muligt at leje eller købe disse.