Et kulturelt mødested på Østerbro

  • ""
Kildevæld bliver et kulturelt mødested, som samler folk på tværs og danner ramme for et godt og bæredygtigt hverdagsliv

Kulturcenteret er bygget sammen med Kildevældsskolens Nordbygning, og vil byde på 1.020 m2 med fleksible arrangementslokaler og bevægelsesfaciliteter. Det er visionen, at Kildevæld skal være et alsidigt og fleksibelt hus, der kan skabe synergi mellem kultur, bevægelse, skole og natur – hvor naturen skal trækkes ind i kulturcenteret, både arkitektonisk og indholdsmæssigt, og kulturcenteret skal trækkes ud i naturen.

Der ligger mange års arbejde bag etableringen af Kildevæld Kulturcenter og det er næsten en forenkling at sige, at hele Østerbro har stået bag bestræbelserne på at etablere kulturcenteret. Desværre er den længe ventede åbning udsat grundet alvorlige fejl ved byggeriet. Det er en ærgerlig sag, men det skal ikke holde os fra at lave aktiviteter i og omkring Kildevæld.

I løbet af 2020 vil Kildevæld stå for at lave midlertidige kulturelle aktiviteter det næste år. Vi vil lave fællesspisninger, koncerter, byttemarkeder, fastelavn og holder netværks- og dialogmøder for alle interesserede.