Begrænset genåbning af indendørs foreningsaktiviteter

D. 21. april begynder genåbningen af det indendørs foreningsliv!

Den begrænsede genåbning gælder dog kun foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år samt idrætsaktiviteter for personer over 70 år:

 • Børn og unge under 18 år: alle foreningsaktiviteter – bortset fra sangaktiviteter.
 • Personer over 70 år: idrætsaktiviteter

Børn og unge under 18 år

 • Fra og med onsdag den 21. april må børn og unge under 18 år sammen med holdets træner genoptage deres indendørs foreningsaktiviteter – dog er sangaktiviteter undtaget.
 • Forsamlingsloftet er på 25 deltagere.
 • Deltagere omfatter personer, som er en aktiv del af aktiviteten – f.eks. udøvere, udskiftere, dommere og frivillige trænere. Deltagere omfatter dermed ikke tilskuere og ledsagende forældre.
 • Hvis der er tilskuee og ledsagende forældre til stede, må det samlede antal tilstedeværende ikke overstige det generelle indendørs forsamlingsloft på 10. Vi anbefaler derfor, at der ikke kommer tilskuere og ledsagende forældre.
 • Der er ikke krav om coronapas for børn og unge under 18 år.

Personer over 70 år

 • Fra og med onsdag den 21. april må personer over 70 år genoptage deres indendørs idrætsaktiviteter i foreningsregi.
 • Forsamlingsloftet er på 10 deltagere.
 • Deltagere omfatter alle tilstedeværende – f.eks. udøvere, udskiftere, dommere, tilskuere og frivillige trænere.
 • Der er krav om coronapas.
 • Det er foreningens ansvar at kontrollere coronapas.

Opdeling af faciliteter 

 • Hvis en facilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, så gælder forsamlingsloftet for hvert område for sig.
 • En træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.
 • Ved aktiviteter for børn skal der være en ansvarlig voksen til stede i hver gruppe af op til 25.

Corona-retningslinjerne for foreningslivet opdateres på Kulturministeriets hjemmeside, som du kan finde her - klik på "Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter".

Der skal fortsat bæres mundbind eller visir, når du ankommer til hallen, når du forlader hallen og når du går fra omklædningsrum og ud til din aktivitet.